8 Ekim 2013 Salı | By: YeniAy M.

Misyonerlik

 
UYARI: Kitap hakkında bilgi içerdiğini unutmayınız.
 

Misyonerlik Nedir? Psikolojisi ve Faaliyetleri Ne Şekilde? Müthiş bir temel bilgi kaynağı!

 
 
Prof. Dr. Şinasi Gündüz'ün Misyonerlik isimli çalışması, bizlere Misyonerliğin ne olduğunu, kısa bir tarihçesini ve günümüzde bu hareketin kullandığı yöntemleri anlatmakta. Elbette sunulan bilgilerin KAYNAK bölümü de olduğundan, güvenilir bir kitap olarak görmekteyim.
 
Kitapta görüyoruz ki 11 Eylül saldırıları arkasından Orta Doğu ve Asya bölgelerindeki misyonerlik faaliyetleri hız almış, özel bir önem verilir olmuş. Yazar önce bize Misyonerlik kavramların öğretiyor; evanjelizm, misyon, misyonerlik, şehitlik, tanıklık, beyan gibi Hristiyan terimbiliminde önemli kavramlar... Misyonerlerin kendi özel kavramlarını, bulundukları kültürün diline uyarlayarak onların terimlerini kullandığını görüyoruz. Açıkça yapılan bir misyonerlik faaliyetinden önce, psikolojik temelini kurduklarını anlıyoruz. Böylece faaliyete başladıklarında doğrudan veya çok sert bir şekilde direnç ve karşılık görmeyi engellemeye çalışıyorlar. Akıllıca...
 
Sonra misyonerliğin Hristiyan kitabındaki yerine değiniyor yazar. İlerleyen bölümlerde aralarda İslami tebliğin nasıl olduğunu ve misyonerlikle farkını da ortaya koyarak herhangi bir yanlış anlamaya ve karıştırmaya mahal vermiyor. Benim kitapta özellikle işaretlediğim yerlere değinirsek eğer; ilk olarak Yeni Ahitte hristiyanların "Tarihsel İsa" ve " İlahi Oğul İsa Mesih" şeklinde iki ayrımın olduğunu ve tercihlerini ikinciden yana yaptıklarını görüyoruz. Bunu da Pavlus'un mektuplarında dillendirdiği pasajlarla destekliyor. Aslında ilerleyen sayfalarda örneklerde de görüyoruz ki 2.İsa resmi, tamamen Pavlus ve yandaşlarının çizdiği, yeniden yarattığı ve bizim Hz.İsa ile ilgili olmayan bir İsa şeklidir. İlk Hristiyanlık dönemindeki Hz.İsa ile de ilgisi yok hali ile... Zaten tarihte Hz.İsa'yı sadece bir insan ve elçi olarak kabul eden bir mezhebin varlığından ama Katolikler tarafından yok edildiklerini söyler(şu ana tek tük bireysel olarak varlar.). Hatta İznik Konsülü dönemlerinde bir papazın sırf bunu savunduğu için öldürüldüğünü de biliyoruz.
 
Pavlus kendi yarattığı İsa ve Hristiyan resmini öyle denli savunmaktadır ki mektuplarında da yazdığı gibi "Gökten melek inse ve size benim öğrettiklerimden başkasını öğretse... lanet olsun ona!" diyerek, SADECE Allah'ın emrini yerine getirmekle görevli olan meleklere bile lanet ederek, sözlerini ilahi bir konuma yükseltme cesaretine girmiş. Aslında Hz.Cebrail'in indiğini ve onun öğrettiğinden başka bir öğretiyi elçimize bildirdiğini düşünürsek eğer(Hristiyanlarda da başka elçinin geleceği bilgisini de eklersek), Pavlus bir sonraya gelecek elçinin önünü kesmeye çalışıyor gibi. Göreceğiniz gibi kitap Pavlus'a çokça değinmiş çünkü günümüzdeki Hristiyan-İsa-Misyonerlik anlayışı ve hareketi tamamen onun öğretilerine göre düzenlenmiştir.
 
Diğer bölümlerde misyonerlerin İslami ülkelerdeki terim seçimlerini bize anlatıyor. Örneğin üçlemedeki Baba yerine Allah, kitaplarındaki pasajlar için "ayet", yeni antlaşma yerine "incil" veya "incili şerif", Hristiyan yerine "İsevi", Kilise yerine "Mescidi İsa" terimini kullanıyorlar. Son yıllarda da Papaz-Peder yerine Pastör tercih edilmiş durumda. Vaazlarında Yeni Ahit ile çelişmeyen hatta doğrulayan Kur'an Ayetleri kullanarak aktardıkları görüşü destekleyip, bilinç altına yerleştirmeye çalışıyorlar "Kuran bile bizi doğruluyor. Görün işte, bizim öğretilerimiz doğru ve hak" demeye getiriyorlar. Bunları, örneğini internetteki Hristiyan sitelerinde görebiliriniz.... Hem İslam'ı kötülerler hem de kendi konularını desteklemek için çelişmeyen-destek veren ayetlerimizi kullanırlar. Baba yerine forum kategorilerinde ALLAH yazar(çoğunda tıkladığın zaman Allah yehova falan olur) ama terimi gene reddederler yazılarında(ilginç bir zihin).... Papaz değil pastör deyip duruyorlar kendilerine. Zaten İslam hakkında da konuşamazsınız, sizi atıyorlar. Tüm iletiler onların denetiminden geçmek zorunda. Hepsi de dış kaynaklardan destekli misyonerlik siteleridir. Kabul etmek gerek, imkanları iyi kullanıyorlar.
 
Kitap hakkındaki genel görüşüm:  Yolda giderken bile okuyordum kitabı. Misyonerlik ve faaliyetleri, psikolojisini öğrenmek adına çok içi temel bir bilgi kaynağı olmuş. Daha üst çalışmaları varsa kesinlikle okumak isterim ama temel bilgi edinmek için muhakkak alın. İnsan bilinçleniyor.
 
Kitap Okuma Önerisi: Şiddetle tavsiye!

Puan: 10/10
 
Kitap Fiyatı: 4 tl (diyanet yayınları)